September 23, 2021

Kur’an-ı Kerim Dünya’nın Düz Olduğunu Mu Söylüyor? İslam İlim Geleneği Ve Çok Katmanlı Okuma Yaklaşımı

Bu makalede Kur'an'ın Dünya'nın düz olduğunu söyleyip söylemediği sorusu ele alınıyor. Soruya, İslam ilim geleneğine ve Kur'an'a atıfta bulunularak ve çok katmanlı okuma yaklaşımı uygulanarak kapsayıcı bir şekilde cevap veriliyor.
April 28, 2021

Toplumsal Bir Hedef Olarak Nebevi Merhamet ve Empati

Bu yazı, merhamet ve empati kavramlarını Hz. Muhammed’in (s.a.v) fiilleri ve öğretileri ile örneklendirerek açıklamaktadır. Allah Hz. Muhammed’i (s.a.v) merhametin ete kemiğe bürünmüş hali olarak tanımlar: “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
April 28, 2021

Yapay Zeka Dini Yanlışlar Mı?

Yapay zeka son yıllarda hızlı bir gelişme gösterdi. Teknolojinin bu hızlı gelişen sahasında birçok kişi yapay zekanın bilinç sahibi olabileceğini ve bu durumun sonuçlarının dini anlatımı sarsacağını/yanlışlayacağını öne sürüyor. Bu yazıda bu probleme nasıl cevap verileceğini ve yapay zekanın dini neden yanlışlamadığını öğreneceksiniz
March 2, 2021

Refah ve Ateizm: Aralarında Bir İrtibat Var Mı?

Kur’an’da bazı insanların inanca muhalif tutumları hususunda dikkat çekici bir anlatım mevcuttur. Kur’an’da neslin (çocuk sahibi olmanın) ve refah elde etmenin başarı ve itibar için bir kıstas olarak tesis edilmesinin ilahi emir ile irtibata mani olabileceği ortaya koyulur. Bu durumda olan insanlar refahları üzerinden kendilerinden emin olan ve güvende hisseden insanlardır ve bu durum onların dini ve ahlaki anlamda umursamaz olmalarına sebep olabilir.
February 7, 2021

İslam Özgürlüğü Kısıtlar Mı?

Özgürlük aslında ne demektir? Genel kullanımdan, siyasi sloganlardan ve kişisel duygulardan bağımsız olarak ve kelimenin gerçek dünyadaki karşılıklarını göz önünde bulundurarak özgürlük fikrini izah etmeli ve felsefi olarak tahlil etmeliyiz. Bu, İslam’ın özgürlüğü kısıtladığına yönelik ortaya atılan iddiaya cevap vermemize yardımcı olacaktır.
February 7, 2021

“Tanrı’yı kim yarattı?”

Teist-ateist tartışmalarında aniden ortaya çıkan oldukça yaygın bir soru var: ‘Tanrı’yı kim yarattı?’. Richard Dawkins gibi popüler ateistlerden internetteki sıradan ateist aktivistlere kadar bu soru, ilginçtir ki İlahi olana karşı geçerli bir argüman olarak düşünülür. Şüpheciler bu soruyu farklı şekillerde ifade edebilirler. Bu yazıda, bu görüşün neden yanlış olduğunu öğreneceksiniz.