sünnet

April 28, 2021

Toplumsal Bir Hedef Olarak Nebevi Merhamet ve Empati

Bu yazı, merhamet ve empati kavramlarını Hz. Muhammed’in (s.a.v) fiilleri ve öğretileri ile örneklendirerek açıklamaktadır. Allah Hz. Muhammed’i (s.a.v) merhametin ete kemiğe bürünmüş hali olarak tanımlar: “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
Donate