inançsızlık

March 2, 2021

Refah ve Ateizm: Aralarında Bir İrtibat Var Mı?

Kur’an’da bazı insanların inanca muhalif tutumları hususunda dikkat çekici bir anlatım mevcuttur. Kur’an’da neslin (çocuk sahibi olmanın) ve refah elde etmenin başarı ve itibar için bir kıstas olarak tesis edilmesinin ilahi emir ile irtibata mani olabileceği ortaya koyulur. Bu durumda olan insanlar refahları üzerinden kendilerinden emin olan ve güvende hisseden insanlardır ve bu durum onların dini ve ahlaki anlamda umursamaz olmalarına sebep olabilir.