February 7, 2021

İslam Özgürlüğü Kısıtlar Mı?

Özgürlük aslında ne demektir? Genel kullanımdan, siyasi sloganlardan ve kişisel duygulardan bağımsız olarak ve kelimenin gerçek dünyadaki karşılıklarını göz önünde bulundurarak özgürlük fikrini izah etmeli ve felsefi olarak tahlil etmeliyiz. Bu, İslam’ın özgürlüğü kısıtladığına yönelik ortaya atılan iddiaya cevap vermemize yardımcı olacaktır.