empati

April 28, 2021

Toplumsal Bir Hedef Olarak Nebevi Merhamet ve Empati

Bu yazı, merhamet ve empati kavramlarını Hz. Muhammed’in (s.a.v) fiilleri ve öğretileri ile örneklendirerek açıklamaktadır. Allah Hz. Muhammed’i (s.a.v) merhametin ete kemiğe bürünmüş hali olarak tanımlar: “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
September 23, 2021

Kur’an-ı Kerim Dünya’nın Düz Olduğunu Mu Söylüyor? İslam İlim Geleneği Ve Çok Katmanlı Okuma Yaklaşımı

Bu makalede Kur'an'ın Dünya'nın düz olduğunu söyleyip söylemediği sorusu ele alınıyor. Soruya, İslam ilim geleneğine ve Kur'an'a atıfta bulunularak ve çok katmanlı okuma yaklaşımı uygulanarak kapsayıcı bir şekilde cevap veriliyor.